Image 1-1

Image 1-1

Image 1-2

Image 1-3

image


Cloud Supplier.


Cloud Supplier levere ett brett spekter av tjenester i skyen innenfor:

Globale tjenester:

 • Vi levere globale tjenester i innlands og utlands.
 • Telefonitjenester i over 80 land med lokale telefonnr.
 • SMS vi har løsninger som støtter 2-veis kommunikasjon i flere land.
 • Oppslag av fornavn, etternavn, adresse, sted og tlfnr. i flere land.
 • m.m.

  SMS tjenester:

 • Vi sender SMS meldinger både innenlands og utenlands.
 • Bulk (masseutsendelse av SMS meldinger).
 • CPA (Content Provider Access - Overtakserte SMS meldinger).
 • GAS (Gods And Services - Meldinger brukt ved kjøp av tjenester).
 • Vi har løsninger som støtter 2-veis kommunikasjon.
 • Lange meldinger, dvs meldinger lengre enn vanlige 160 tegn.
 • m.m.


  Telefoni tjenester:

 • Leveranse av hussentraler.
 • Hosted telefoni løsninger.
 • Sentralbord.
 • Call senter løsning med køer, klokker, overløp og statistikk m.m.
 • Fem sifferet nr.
 • 815 XX XXX nr. steds uavhengig nr.
 • 820 XX XXX nr. for betalbare tjenester.
 • Dropcharge nr. for engangs avgift.
 • Giver nr. for innsamling.
 • m.m.

  Oppslag(Tlf,navn,Addresse):

 • Oppslag av fornavn, etternavn, adresse, sted ved hjelp av telefonnr.
 • Oppslag av telefonnr. Ved hjelp av fornavn, etternavn, adresse.
 • Oppslag i database i Norge.
 • Oppslag i database i Sverige.
 • Oppslag andre land på forespørsel.
 • Oppslag forspørsel via felles API interface.
 • Oppslag resultatet via felles API interface.
 • m.m.

  Betalings tjenesten:

 • Betaling via 820 xx xxx nr.
 • Betaling via dropcharge nr.
 • Betaling ved bruk av SMS.
 • Betaling med kort via telefoni.
 • m.m.

  Konsulent tjenesten:

 • Interim ledelse.
 • Prosjektledelse.
 • Coatching.
 • Business case produksjon og analyse.
 • Due diligence.
 • Strategisk og grunnleggende nettverksplanlegging.
 • Omorganisering.
 • Telecom prosjektledelse.
 • m.m.
  | Kontakt | | Firmafakta |


 •   Cloud Supplier AS, Selma Ellefsens vei 2, 0581 Oslo, Tlf: 815 56 7 56
  Email: post@cloudsupplier.no [ Kart ]
  image

  Image 1-3

  Image 1-3

  Image 1-3